کلیپ سکسی فیلم سوپر کوس خوشگل با کیفیت اچ دی چه کوس هاتی این های بوده و فقط داستان واقعی

0 views
0%

کلیپ سکسی فیلم سوپر کوس خوشگل با کیفیت اچ دی چه کوس هاتی

کلیپ سکسی فیلم سوپر کوس خوشگل با کیفیت اچ دی چه کوس هاتی این داستان فاقد صحنه های گی بوده و فقط داستان واقعی من و عاشق شدنم با فردی به نام سعید که از چند ماه پیش تا حال حاظر شرح داده میشود اسامی به کار رفته واقعی میباشند. لطفا با نظرات من در نوشتن ادامه داستان کمک کنید. کسانی هم که مغز میزی دارن میتونن خودشونو با دادن فهش اروم کنن…

صدای زنگ موبایل از خواب بیدارم کرد…ساعت چنده؟!گوشیم کو؟!وای اینجا خونه کیه؟!
ـ بیدارشدی که …صب بخیر کلیپ سکسی
هه ای بابا باز اون بی همه چیز منو قرض داده به تو ولی توکه هم سن منی)تو دلم مثل تردید های همیشه(
من کجام چرا منو اوردی اینجا؟ کلیپ سکسی
-خونه منی. من اهلش نیستم حداقل شب به اندازه جنبه ت میزدی یکم از حافظت باقی میموند پاشو دس صورتتو بشو بیا صبحونه
وای خدا دیشب لعنتی چیکارم کردن چیکار کردن بامن؟کاش بمیرم خالص شم ازین اغما
شما کی هستی؟!چرا منو اوردی اینجا؟
-بابا تو مث این که جدی جدی هیچی یادت نمیاداااا
دیشب کنار خیابون بودی فک کردم تصادف کردی ولی وقتی اومدم باالا سرت رنگ قرمز چشمات که به زور باز میشد و بوی دهنت کلیپ سکسی
معلوم بود زده بودی به خاکی مشتی…حاال چیزی نیس پاشو بیا صبحونه بزن روشن شی
بلند شدم ی دردی توی کمرم پیچید
-دست شویی همین بغل دره
تو اینه رو نگاه کردم خودمو نمیدیدم جای سرخ سیلی رو پوست نازکم
نامرد منو برده بود دور همی شون به ذهن خستم فشار میاوردم اثر فکر کنم چیزی به اسم گل و مشروب هایی که با زور سیلی کلیپ سکسی
به خوردم میدادن ی جوری توی دستشون بسته بود کتام.
چیز کم و گنگی یادم میاره
صدای خنده هایی از جنس شیطان صدای شیرآب و قطع کرده بود
بخور تولسگ من…بزار رو لبت …باز کن دهنتو قناری …سلمان این چرا راه نمیاد!
-خب به راهش بیارقناریمو کلیپ سکسی
جای سوختگی سیگار که به زور چسبوندن رو دستم که دهنمو باز کنم خدایا من فقط هیفده سالمه چشام خیس میشد.
چند نفر به زور وارد ویلا شدن که اینجا چه خبرههههه!؟چنتا میانسال با پسرای جوونشون که انگار همسایه های همین خونه بودن
و از اربده کشی و صدای زیاد صبرشون طاق شده بود
میان ولوشو و دعوای بزن بزن راهمو خرامان خرامان کج کردم سمت در ویلا یک سمت کوچه رو پیش گرفتم خیابون خلوت تا
چشمام داشت میرفت روهم
نه من نباید بخوابم کلیپ سکسی
ولی اون مشروب و اون زهر ماری ها کاشونو کرده بودن
-پشت در دستشویی صدام زد از فکر در اومدم
اقا خوبی اقا؟ اگه حالت بده بریم درمونگاه
صدای اب به گوشم خورد سریع با صدای من من بغض الودی گفتم نه خوبم
-باشه هوله پشت دره کلیپ سکسی
سردی اب که به صورتم میخورد جای کبوری انگشتای اون حروم زاده هارو تازه میکرد و از سوزشش اخم به ابرو میدادم
دوباره سر باالا میکنم و ایینه رو میبینم میام بیرون با هوله خیلی اروم نم صورتمو میگیرم که دردم نیاد
سر بالا میکنم میبینم متعجبمیشم از خونه ساده و خوشگلی انگار ی مادرمهربون تو این خونه بوده
ـ به چی ماتت برده بیا بشین کلیپ سکسی
نشستم پای میز خرما عسل شیر پنیر نون تازه
خیلی وقت بود همچین سفره صبحونه ای ندیده بودم خودشم که چای ریخت گذاشت جلوم وتا نشست گفت
-اسمت چیه؟
با دیر جواب دادنم به ی لبخند گفت
-چیه نکنه اسمت هم یادت نمیاد ها؟
رر
رهامم
-اها منم سعیدم
به چهرش نگاه میکردم که چشم تو چشم شدیم ی لقمه برام گرفت بزن نمک گیر نمیشی
ی چهره هجده نوزده ساله ته ریش موهای مشکی مدل انگلیسی بیبی فیس نیست اما جا افتاده س
گوش و گونه بینی شکسته خیلی بهش میومد کلیپ سکسی

پشت سرش روی اوپن ی قاب عکس توجهمو جلب کرد
ی اقا و خانوم خوش چهره که مهربونی تو لبخند شون موج میزد
ولی شعم مشکی خاموش زیرشون
نه یعنی…
-بخور لباسات دیشب گلی بودن شستمشون حتما خشک شدن
من بیرون کار دارم میرسونمت خونه
کجا هست خونت؟
سکوتم خیلی حرفا برای گفتن بود بعد چند لقمه ای که سیر شدم جواب دادم
خونه ندارم .ینی یعنی صاحب خونه…
حرفمو قطع کرد
-باشه پس من میرم به کارام برسم تا ظهر میام
سریع بلند شد و رفت سمت اتاق داشت لباس عوض میکرد حرف میزد
همه چی تو یخچال هست کلیپ سکسی
گوشیت کنار مبل تو شارژه
اومد بیرون ار اتاق من تا ظهر بر میگردم
برنج تو کابینت بغل دستته. دو لیوان و نیم بشور اب کن یکم نمک بریز تا بیام.
بدون این که حتی بهم شک بکنه یا حس بی اعتمادی بهم داشته باشه با ی خدافظی میره بیرون تا میاد در رو ببنده بر میگرده و بهم نگاه میکنه
ی دسته کلید از جیبش میزاره رو جاکفشی و میگه اگه هم رفتی بیرون درهارو قفل کن در حیاط از بیرون بد باز میشه یکم بکش سمت خودت خدااااافظظظظظ دیرم شد

انگار چند ساله منو میشناسه اخه کی ی غریبه رو خونش راه میده و تو خونه تنهاش میزاره و میره.
نیم ساعت از رفتنش میشد میزو سفره رو جمع میکنم و ظرف هارو میشورم و دوباره یادم از دیشب میاد که اعصابم و خورد میکنه.
یادم از گوشیم میاد تو شستن عجله میکنم دستامو خشک میکنم و میشینم رو مبل تاچ شکسته گوشی قدیمی که نوک انگشتم خش میندازه چنتا تماس بی پاسخ اقا سلمان چنتا اس ام اس تبلغاتی و سلمان خان
کثافت حروم لغمه حالا واسه من زیرو رو میکشی در میری
فکردی میتونی از دستم سلمان فرار کنی کلیپ سکسی
اگه من سر قبر مادرت نریدم ….

بیشعور بی همه چیز میدونه من رو مادرم حساسم .
گوشی زنگ میخوره سلمان جواب نمیدم کلافه سرمو میچسبونم به پشتی مبل و چشامو میبندم و به خودم و دنیا فهش میدم
به کسایی که منو تو این راه گذاشتن
به اون مادرسگایی که چند ماه پدرم و به جرم دزدی از شرکت انداختن زندان
به اون نامردی که واسه ی سرپناه که اساسیه رو ازم گرفت و به وعده وعید ها که دروغی که اگه باهاش باشم برام کم نمیزاره .
روزی که رفتم از بنگاهش زنگ زد و رفتم اون کثافتارو بهم بار کرد.
خودمو قانع میکرم چاره ای نداشتم اینکارهارو نمیکردم از گشنگی میمردم تو این ی سال
چشامو باز میکنم میرم اشپزخونه که برنج اب کنم درو که باز میکنم چنتا ده هزاری و چنتا تراول چک ۵۰ هزاری…
ورشون دار کل خونرو بگرد
بازم هست بردار برو کلیپ سکسی
ولی نه اگه این یارو نبود اگه از تو خیابون جمعم نمیکرد
میتونست مثل بقیه کسایی که دیدن منو ازم گزشتن دیشب از کنارم بگذره.
برنج رو تو ی قابلمه میریزم و بیخیال میشم نمیتونم نامردی کنم
برنجو میشورم و اب میکنم
خونه دل باز و نورگیر که نمیدونم کجاس از پنجره اشپزخونه بیرون رو نگاه میکنم
ی خونه حیاط دار نسبتا قدیمی که
روی بالکن زیر درختای بهم پیوسته میم انگور ی تخت و فرش بود میرم تو حیاط رو تخت میشینم که باز تو نشسن همون درد صبح وجودمو میگیره.
نمیدونم چطور ولی با این همه درد سر ارومم با اینکه کلی تحدیدم کرده بود ولی اون خونه و اون شخص بهم حس دلگرمی میداد.
تو فکر بودم که سعید از راه میرسه با چنتا کیسه خرید و میگه سلام
اجازه هست صاب خونه
لبخند رو لبش انگار ی بابابزرگ مهربونه
خدایا این کیه ؟چرا انقد خوبه با من؟

sex irani
کس وکون تپل شهوانی

گی ایرانی

گلچین بهترین سکسی

iranian porn

داستان سکسی

سکس مادر و پسر

فیلم سکس کارتونی

Brazzers – Peta Jensen gets fucked by her doctor

کلیپ سکسی
سوپر سکسی وحشی
سکس الکسیس با کون

From:
Date: August 1, 2019
Actors: Peta Jensen

31 thoughts on “کلیپ سکسی فیلم سوپر کوس خوشگل با کیفیت اچ دی چه کوس هاتی این های بوده و فقط داستان واقعی

 1. ماساژ حرفیه ای
  ریلکسیشن
  پرسی
  فرم دهی سینه
  فرم دهی باسن
  لاغری شکم
  ماساژ سوئدی
  ماساژ تایلندی
  ماساژ درمانی هندی
  همراه با سکس
  رومانتیک
  خشن
  و ترکیبی
  ………..
  آیدی تلگرام
  …………
  @amirw1399

 2. ۰۹۰۳۶۹۶۶۴۱۲
  ۳۸سالمه
  نیما هستم از تهران
  عاشق خوردن و بعدکردن
  کی دوس داره یه مرد ک س ش بخوره بعدم حسابی بکنتش

  1. سلام من ارمینم از کرمان ی خانم کرمانی میخوام واسه حال خانم سی ساله ۰۹۲۱۵۹۵۱۶۲۰

 3. یه خانوم از زنجان میخوام که پایه رفاقت پایدار باشه
  فقط خانم بزنگههههه
  ۰۹۱۰۴۴۸۱۰۹۱

  1. میترا هستم 26, ساله اهل حال سه ساعت 150000شب خواب سیصد تومان 09361035178

 4. سلام محمدم دنبال رابطه عاشقانه ۰۹۳۷۴۰۱۰۰۷۹ یه دختر خانم ناز و خوشگل بیا

 5. من پسرم پسرنمیکنم زنگ نزن /زن متهلم نمیکنم
  دنبال یه رابطه خوب بدون مریضی وقابل اعتمادی واتساپ پیم بده
  قد1/90
  خوش هیکل
  تهران
  سن 30
  09128548552

 6. پسرم پسر نمیکنم پسری مزاحم نشو
  زن متهلم نمیکنم
  متاهلم فاز نصیحتم بر ندار
  دنبال رابطه بدون مریضی و قابل اعتمادی واتساپ پیم بده
  دنبال اسگل کردنم نباش خودم استادشم
  هزارتا کردم فک نکنی کف کسم
  اگه میتونی بیای تهران یا بچه تهرانی پیم بده
  بچه شمال تهران
  قد 1/95
  سن30
  خوش هیکل
  09128548552

  1. کیر 15سانتیم تو کونت اگه کس کن بودی خوشتیپ بودی دومترم قدته اینجا چه گهی میخوری برو به زوجت برس تا آباد نکرده شمال تهرانو.

 7. پیمان هستم 38ساله اراک
  خانومی میخوام برای رابطه حضوری
  فقط از اراک
  09369653229شماره واتساپ
  شماره خاموشه فقط واتساپ
  تکپر وباشخصییت دنبال شارژ نباشه

 8. ١٥سالمه دنبال دوستي ام نه چيزاي ديگه بايه دختر هم سن خودم
  ٠٩١٠٢٣٥٣٥٣٠

 9. سلام یه پسر مهربون و خوش قیافه میخوام واسه دوستی مناسب تا بعدا ببینیم چی میشه شماره 09057624740

 10. 09057624740س.خداکنه تو مث اونای دیگه نباشی
  خیلی دوس دارم باهات آشنا شم
  بزنگ دوس داشتی
  9355438690
  به امید دیدار
  Lili یا Leyla

 11. پسرم مجرد 33 ساله خانوم بزرگتر از خودم فقط زنگ بزنه اهل دوستی اونم مجرد باشه از اصفهان 09393114253

 12. سلام پسرم مجرد 33 ساله خانوم مجرد فقط از اصفهان بهتر بزرگتر از خودم باشه زنگ بزنه سالم باشه 09393114253

 13. سلام یه دختر میخام باسه دوستی که باهم در مورد هرچیزی حرف بزنیم سکسی باشه میخام ابشو بیارم۰۹۱۴۶۸۵۲۸۳۳تبریز

 14. پسر هستم ۱۷۵ قد
  ۸۵ وزن
  ۲۲ ساله
  اگه دختری برای دوستی عاشقانه و سالم ساکن رشت
  هست تلگرام بهم پیام بده
  شماره تلگرامم 09927713451
  فقط دختر با سن ۱۹تا۲۱ پیام بده بقیه مزاحم نشن

 15. مهشید هستم خونه دارم
  اگه پول داری تماس بگیر وتثاسه بهترین سکس
  ۰۹۱۵۶۰۲۱۲۵۲

  1. سلام چند ساله ته اهل کجایی قیافه سکسی داری یا نه منظورم اینه نا میبینمت راست میکنم یا نه اگه اینجور هستی پول مشکلی نیست راستی مجردی دیگه

Comments are closed.