سکس دانشجو سکسی خانوادگی دختر سرکش انتقام سکس پدر را میگیرد کیرمو گذاشت تو کصش

0 views
0%

سکس دانشجو ددستمالی کردن مامانم

سکس دانشجو ما یک خانواده سه نفری هستیم
اوایل سن بلوغ بودم و یادمه اردیبهشت بود و من باید درس می‌خوندم و اجازه رفتن به کوچه و فوتبال نداشتم
ما ساکن یکی از شهر های گیلانیم.
شب بابام رفت و من رفتم تو اتاق مادرم
باهم قهر بودیم سکس دانشجو
یه لباس بلند حریر پوشیده بود تا بالای زانوش وپاهای گوشتیش معلوم بود
نشسته بود رمان مورد علاقشو می‌خوند
رفتم پیشش نشستم بدون حرف زدن
بوسش کردم بغلش کرده بودم رو تخت
و کم کم خوابم گرفت سکس دانشجو
مادرم گفت پیش من بخواب
منم کنارش زیر پتو دوتایی
چشمم ب سینه های مادرم افتاد سوتین نبسته بود
و نوکش معلوم بود
خیلی بزرگ و سفید بود سکس دانشجو
من دستمو بردم آروم سمتشون ولی اول به حالت بغل کردن مامانم دستم رو شکمش بود
اونم لبخند میزد کم کم هی رفتم بالا رو سینش
که گفت محمد چی کار میکنی؟
گفتم هیچی مامان سینه هات چه نرمه میشه نازشون کنم
گفت زشته بزرگ شدیااا

دستمو بردم سمت کصش سکس دانشجو

نباید مرد ب این کندگی سینه های مامانشو بگیره
من همون جوری ک دستم رو سینه راستش بود و فشار میدادم
گفتم مامان کتاب بخون دگ چرا اذیت می‌کنی
گفت باشه بمالشون
اینو گفت من کیرم راست راست بود
خیلی حشری شدم
بلند شدم نشستم رو زانوم با دوتا دستم شروع کردن مالیدن
مامانم دگ کتاب گذاشت کنار فقط نگاه میکرد منو با تعجب
اومدم بند پیراهنشو انداختم کنار یه سینشو از تو پیراهنش گرفتم
نوکشو سکس دانشجو
مامان دگ عصبانی شد گفت دگ پررو نشوووو اخم کرد
منم رفتم سمت خوردن نوک سینش
گفت گمشو اونور چت شده سکس دانشجو فتم مامان میخوام سینه هاتو بوخورم خیلی خوشگل و نرمن
و تو چشاش نگاه کردم گفتم لطفا نیاز دارم سرشو برگردوند و گفت هرکاری میخوای بکن باهام
منم پیراهنش و در آوردم کامل دگ لخت شده بود چشمم ب کصش افتاد
دستمو بردم سمتش محکم دستمو‌ گرفت
گفت نکن اونجا نه
منم شروع کردم دوباره سینه هاشو خوردن
ک کنارش خوابیده بودم
دگ نفسش حبس شد
دستش رو سرم بود سکس دانشجو
دوباره آروم دستمو بردم گذاشتم رو نافش
رفتم پایین تر کم کم
به بالای کصش انگشتم خورد
ی ذره مالیدم
یهو گفت آاااه نکن

کیرمو گذاشت تو کصش سکس دانشجو

صداش لرزید و حشری شده بود کاملا
من محکم تر مالوندم کصشو
ک دگ دادش بلند شد گفت اووووه آاااه نکن اینکارو
ک من دستشو آروم گذاشتم رو کیرم
کیرمو گرفت تو چشام نگاه کرد
گفت من مادرتم سکس دانشجو
من بی اختیار رفتم ازش لب گرفتم
جا خورد محکم تر کیرمو گرفت
گفت الان ینی میخوای منو بکنی؟
مادرتو؟؟
من گفتم مامان نیاز دارم بهت تو رو خدا
و سینه هاشو گرفتم باز
اونم دگ حرفی نزد
دستشو کرد تو شورتم
و با کیرم بازی کرد
که بعد گفت بلند شو
شلوارمو در آوردم
و اونم خوابید پاشو کرد
کیرمو گرفت گذاشت تو کصش
قلبم داشت از جا در میومد و خیلی حشری بودم
خوابیدم روش و آروم تلمبه زدم
در گوشم ناله میکرد مامانم و می‌گفت آروم تر و نفس نفس میزد
لب می‌گرفتم ازش سکس دانشجو
گفتم مامان جون میشه بوخوریش یکم
گفت باشه و نشست رو زانوش و خم شد کیرمو گذاشت تو دهنش ی گرما و لذت خاصی داشت
چند دقیقه ک خورد ابم پاشید رو لبش…
لبخند زد و رفت لباسشو ورداشت رفتم حموم سکس دانشجو
و گفت این اولین اخرین بار بود دگ هیچوقت بهش فکر نکن
‌و به هیچکس نگو اگه بابا بفهمه میکشتمون
رفت حموم و لخت اومد پیشم و با یه شرت فقط و تا صبح خوابیدیم
وارد فرداییش هم دگ به روی هم نیاوردیم

کلیپ سکسی
sex irani
کس وکون تپل شهوانی

گی ایرانی

گلچین بهترین سکسی

iranian porn

داستان سکسی

سکس مادر و پسر

فیلم سکس کارتونی

FamilyStrokes – Curvy Step Daughter Revenge Fucks Step Dad on Fathers Day
cumshot,facial,hardcore,brunette,doggystyle,shaved,smalltits,booty,bigcock,cowgirl,bigass,father,daughter,lopez,daddy,demi,stepdad,step,facialize,familystrokes

سکس دانشجو

دانلود سکس

From:
Date: October 1, 2019
Actors: Demi Lopez