دختر سکسی دستم را روی الاغش گذاشتم سپس نوک سینه اش را

دختر سکسی از زیر گردنش اومدم پایین و بند سوتینشو باز کردم

دختر سکسی منو رضا تو دانشگاه با هم اشنا شدیم همو خیلی دوست داشتیم ولی با این وجود تو دو سال اول رابطه مون هیچ سکسی با هم نداشتیم تا این که رضا .

منو به خونش دعوت کرد خونه ساده ای داشت بیشتر زمانیکه اونجا بودم راجع به درسا و دانشگاه حرف زدیم من یه کتاب از قفسه برداشتم و روی زمین نشستم .

رضا هم کنارم نشست تو همون حال یه یهو روی گونمو بوسید بعد لباشو کشید روی گونم تا به لب هام رسید و لبامو بوسید دلم هوری ریخت بهم گفت مانتو تو دربیار .

من فقط نگاش کردم بعد امد و خودش مانتو و بلوزمو دراورد و محکم منو تو بغلش دختر سکسی گرفت حس خاصی داشتم هم خجالت میکشیدم هم لذت میبردم خودمو محکم تو بغلش.

نگه داشته بودم که هم تو چشماش نگاه نکنم هم از اغوش گرمش لذت ببرم با این که دوست نداشتم برم خودم از تنش جدا کردم گفتم میخوام برم فهمیده بود که من از کارش.

شکه شدم ازم عذر خواهی کرد و کمکم کرد تا لباسامو بپوشم تو همین حال گفت فردا هم بیا پیشم میخوام یه ناهار خوشمزه درست کنم بهت قول میدم دیگه این کارو نکنم .

منم قبول کردم . اونشب خودمو اماده کردم چون میدونستم که رابطه من و رضا وارد فاز جدیدی شده فردا صبح بهترین لباسمو پوشیدم و بهترین عطرمو به خودم زدم.

و راهی خونش شدم .اتاقش تاریک کرده بود و روی زمین یه پتو با دو تا بالشت گذاشته بود انگار بر خلاف قولش خودشو کاملا اماده کرده بود نشستم رو تختش اونم.

نشست رو زمین روبروم بعد شروع کرد جکای سکسی گفتن داشتم کم کم تحریک میشدم اتاق تاریک و اون رختخوابو اون حرفا … یهو وسط حرفاش پریدم بغلش.

حس میکردم تو وجودش غرق شدم لباسامو تند تند در اورد فقط شورتو سوتین تنم بود لباسا خودشم دراود به جز سرتش بعد خوابید کنارم و ازم لب میگرفت دو تا پاشو .

گذاشت کنار تنم و دستشو برد زیر کمرم و سوتینمو باز کرد سینه دختر سکسی هامو میخورد یه سینمو میخورد و اون یکی رو با دست میمالید بعد دستشو کرد تو شرتم من ترسیدم.

سینه های نه زیاد بزرگش چشامو برد دختر سکس

دستشو دراوردم گفت نترس کاری ندارم بعد شروع کرد با کسم بازی کردن من پشت کردم بهش اونم همینجور که دستش تو شرتم بود گردنو گوشمو میخورد صدای.

ناله هام بیشتر تحریکش میکرد شرتمو بیرون کشید و خوابید روبروم دختر سکس کیرشو گذاشت لای پام و تکون میداد دستای مردونشم رو سینم بود خیلی تحریک شده .

بودم بعد پامو باز کرد و توی کسمو خورد دیگه تحمل نداشتم اه و ناله میکردم دوس داشتم جیغ بکشم بهم گفت برام ساک بزن من از تو فیلما یاد گرفته بودم اول سرشو لیس زدم.

بعد تا ته کردمش تو دهنم بعد از زیرش زبون زدم تا نوکش حسابی حشری شده بودیم دوباره منو خوابوند گفت پاهاتو باز کن بعد خوابید کنارم سینه هامو میخورد و با کسم بازی.

میکرد انقد تحریک شده بودم که پاهام بی اختیار جمع میشد پاهامو با پاهاش باز کرد و پاشو گذاشت رو پام که تکون نخوره و هی باهاش بازی میکرد بعد به پشت .

خوابوندم و با کونم بازی کرد تا باز شه بعد چربش کرد و کردش داخل اولش خیلی درد داشت بعد خیلی خوب بود اروم اروم تکونش میداد بعد ابشو ریخت داخل اون روز .

دو سه بار دیگه سکس کردیم و با هم حموم رفتیم از اون روز به بعد رابطه جنسی ما شروع شد الانم پنج ساله که با همیم و میخوایم با هم ازدواج کنیم.

یه هیکل خوب و سکسی که باور کنین تو کل زندگیم ندیده بودم تو بغلم بود.دستمو پشتش گذاشتم و مالیدمش.لباشو آروم آروم میخوردمو چشامو بسته بودم که سرشو بالا گرفت.

لبامو زیر گردنش گذاشتم و شروع کردم لب زدن.تا اون لحظه حتی روسری سرش بود برداشتمش و دست تو موهاش کردم دختر سکسی.

موهاشو به عقب دادمو بغلم فشارش دادم.رو مبل دراز کشیدیم گنگاش کردم تا اومدم چیزی بگم دست رو لبام گذاشت و گفت یاسر من خودم میخوام.

شروع کردم به دراوردن لباساش دختر سکسی.یه بدن سفید و بی مو جلو دستم بود.دختری که دو سال رو مخش کار کردم.با لبام کل بدنشو لمس میکردم.

نگام میکرد و قرمز شده بود و گفت بخورش دختر سکسی

سرمو گرفته بود و تو دستام میلرزید.سینشو با نوک زبونم میمالیدم و آروم آروم نوک سینشو میخوردم.دستمو کردم تو شرتش و آروم خواستم بکشم پایین که دستمو گرفت و منم بیخیال شدم.

یه کم دیگه که با بدنش ور رفتم چشاشو بست و گفت یاسر شرتمو دربیار.شرتشو آروم کشیدم پایین.حس ترسی که اوایل تو چشاش میدیدمو دیگه نمیدیدم.

لخت لخت جلو دستم بود و منم مثل وحشیا بدنشو میخوردم دختر سکسی شروع کردیم به خوردن لبای هم و دستاشو تو دستام گره زد .

تو دستام میلرزید و نفس نفس میزد.انقدر با شدت که احساس میکردم الانه که نفسش قطع بشه سرمو از رو شکمش آوردم پایین که پاهاشو.

جم کرد و منم سرمو بین پاش گذاشتم.دهنمو به کسش نزدیک کردم گرمی نفسم دیوونه ش کرد.

زبونمو آروم نزدیک کردم و نوک زبونمو به چوچولش مالیدم.پاهاش و رانش لرزیدن با هم.ارضا نشده بود ولی میلرزید.حس خوبی داشت.

دوسال مخ زدن باعث شده بود کع زمان از دستم دربره.انقدر ادامه میدادم که باور کنین به حد بیهوشی رسید.منم آروم بالا اومدم.

صورتم کلا خیس بود دختر سکسی.نگام کرد و صورتم رو پاک کرد.گفتم فریبا معذرت میخوام.تو اون لحظه اصلا هواسم نبود که کیر شق شدم الان بین پاهاشه.

داستان سکسی کون سکس الکسیس فیلم پورنو سکس قدیمی سکس خانوادگی ماساژ سکسی گاییدن اموزش سکس کون تپل سکسی مادر و پسر سکس خشن فیلم پورن ممه گنده سکس کردی گاییدن کون

سکس تو ماشین

April Blue and Ivana Sugar threesome anal scene by Ass Traffic

دختر سکسی
دختر سکسی دستم را روی الاغش گذاشتم سپس نوک سینه اش را
From:
Date: January 2, 2019

35 thoughts on “دختر سکسی دستم را روی الاغش گذاشتم سپس نوک سینه اش را

  1. به این شماره ای که می دم زنگ نزن ۰۹۱۵۸۴۸ سپاهی درآمد

 1. سلام دوستان یک پسر مفعول یا زن سکسی از خوزستان با این شماره همراه پیامک بده __ فاعلم و ساپورت مالی میکنم ۰۹۳۸۳۵۵۸۰۵۸

 2. من یک داف خوش هیکل برای سکس می خوام
  برای شبانه روز 200 هزار تومان
  برای یک هفته 2میلیون میدم
  برای یک ماه 5میلیون میدم
  هر دختر مخواد شماره بزاره

 3. آرسام ۳۰ ساله تهران اگه کسی اهل سکس هست زنگ بزنه خودم میام دنبالش ممنون ۰۹۲۲۳۲۱۷۸۴۶

  1. سلام سالار هستم دنبال یه زن یا دختر حشری هستم کیرم ۲۲ سانته تحملشو داشته باشه یا عاشق کیر کلفت باشه .. تهران و کرج ۰۹۱۰۴۹۱۸۷۳۸

 4. سلام دختر یا زن باحال میخوام واسه رابطه سکس از تهران و کرج کیرمم کلفته ۲۲ سانته ۰۹۱۰۴۹۱۸۷۳۸

 5. من کیرم کلفته و خیلی حشری هستم ی
  کیرمو یکی رو میخوام که با علاقه بخوره .. و حشری باشه … ه ۰۹۱۰۴۹۱۸۷۳۸

 6. من پسرم پسر نمیکنم اگه پسری زنگ نزن زن متهلم نمیکنم
  دنبال یه رابطه خوب و بدون مریضی و قابل اعتماد واتساپ پیم بده

  قد1/90
  خوش هیکل
  تهران
  30

  09128548552

 7. لطفا فقط یک نفر خانوم از مشهد جهت رابطه دوستی وپایدار بیاد آقایون نیاین لطفا @md23454

 8. دختر پایه اهل اصفهان میخوام پایه رابطه و دوستانه اینم شماره ام بیا پی وی
  09907155154

 9. به یک رابطۀ بی دردسر صرفا سکسی هفته ای یک شب با یک خانم نیاز دارم .ماهیانه یک میلیون میتونم پرداخت کنم . در شهرستان عباس آباد در استان مازندرانم . من 45 سالمه و 160 قدو 75 وزنمه . . خانم زیر 40 سال کمتر از 60 کیلو برام مناسبه . دلت خواست اس بده به این شماره . 09307945638

 10. مبثمم….سبزه هات گرمایی حشری کمر سفتم…کیرم کلفت و درازه…..مستقلم و لارج …اهوازم بیشتر و شیراز…دختر و خانم هات میخوام که هر چی میکنمش باز بخواد و کم نیاره09031923090

Comments are closed.